הרב שמואל אליהו שליט"א


 

נשא דברים במעמד ההתחזקות לרגל 30
יום לזכרו של הרב אהרון פרץ סטבסקי זצ"ל
הרב שמואל אליהו שליט"א
רבה של צפת

אירועים מיוחדים

הרשמת חברים

וילך כך מאות לאות עד שישכח מהגופניות שלו