חנות בית הבעל שם טוב

בידי "מכון הספרים בנק"ל ללמו"ד ולפרו"ש" שבבית הבעל שם טוב – ספרים רבים מקוריים מתורת הבעל שם טוב, כולם דפוסים ראשונים יחידים מלפני כ230 שנה, מתוכם חמשת ספרי היסוד שלו מדפוסים ראשונים מקוריים:
א. צוואות מריב"ש טוב והנהגות ישרות [זאלקווא תקנ"ג – 1793]
ב. כתר שם טוב – התורותהלמדניותהעמוקות [זאלקווא תקנ"ד - 1794]
ג. שבחי הבעל שם טוב [קאפוסט תקמ"ה – 1785]
ד. עמוד התפילה [וארשא תקע"ה 1815]
ה. בעל שם טוב על החומש [וארשא– 1815]
בנוסף מכון בית הבעש"ט מתכוון אי"ה להוציא לאור לציבור הרחב, ספרי ביאור והסברה על הספרים המקוריים וכו' וכן ספרים על חייו, פועלו, תורתו ובשורתו של מורנו הבעל שם טוב

יחידות
סל הקניות ריק

הרשמת חברים

"ישראל הם הקיום של כל העולמות"