במדבר | בעל שם טוב על פרשות השבוע

PrintEmail
במדבר | בעל שם טוב על פרשות השבועבמדבר | בעל שם טוב על פרשות השבוע


חדש!!!

ביאורי מורנו הבעל שם טוב בקדוש על פרשות השבוע, המלמד אותנו לקרוא וללמוד את התוה"ק בתוכינו ושכל התורה כולה מדריכה אותנו גם בתוך נפש האיש הישראלי פנימה
50 ₪