דברים | בעל שם טוב על פרשות השבוע

PrintEmail
דברים | בעל שם טוב על פרשות השבועדברים | בעל שם טוב על פרשות השבוע


חדש!!!

ביאורי מורנו הבעל שם טוב בקדוש על פרשות השבוע, המלמד אותנו לקרוא וללמוד את התוה"ק בתוכינו ושכל התורה כולה מדריכה אותנו גם בתוך נפש האיש הישראלי פנימה
50 ₪