ספר אגרת הגאולה להבעש"ט חלק א'

PrintEmail

אגרת הבעש"ט המפורסמת מלפני יותר מ245 שנה שנשלחה לארץ ישראל ובא 5 התנאים והשלבים להבאת הגאולה במידת הרחמים.
ספר יסוד חובה מעיקרי תורתו של הבעש"ט
 

50 ₪