ספר אגרת הגאולה להבעש"ט חלק ב'

PrintEmail

 

ביאור מדוייק של תהליך הגאולה בעולם ובנפש האדם – הכנעה הבדלה והמתקה.
יסודות העבודה ותיקון כוחות נפש באדם ובעולם.
הדרכה מעשית להשגת הגאולה הפרטית
 

60 ₪
48h.gif