צוואות מריב"ש טוב והנהגות ישרות

PrintEmail
צוואות מריבצוואות מריב"ש טוב והנהגות ישרות בגרסה מהודרת

בעזרת מלך יחיד חי העולמים
חדש!!!
ספר צוואות הבעל שם טוב

"צוואות מריב"ש טוב והנהגות ישרות"
[דפוס ראשון זאלקווא כד אדר תקנ"ג - 1793]
133 שערים של עבודת השם
ספר היסוד הראשון להבנת תורת הבעש"ט.
עיקרי משנתו ותמצית כל אשר מצוי בהרחבה בכל שאר הספרים ממסורת תורת הבעש"ט הראשונה והמקורית.

ספר ההנהגות וההדרכות המעשיות בכל תחומי עבודת ה' לכלל ישראל מתורת הגאולה למורנו הבעש"ט, ובו מתגלה כוחו הנפלא של מורנו אור שבעת הימים זיע"א בהדרכה הצמודה והמעשית בתיאור האיך והכיצד יפעלו הדברים בעבודת נפש ישראל, ואין כמוהו להבריא את הנפש ולרפא את המיואשים ולהדריך נפשות ישראל.
 

40 ₪