המלץ לחבר

ספר אגרת הגאולה להבעש"ט חלק א'

אגרת הבעש"ט המפורסמת מלפני יותר מ245 שנה שנשלחה לארץ ישראל ובא 5 התנאים והשלבים להבאת הגאולה במידת הרחמים.
igeret-geula-a