המלץ לחבר

ספר אגרת הגאולה להבעש"ט חלק ב'

ביאור מדוייק של תהליך הגאולה בעולם ובנפש האדם – הכנעה הבדלה והמתקה. יסודות העבודה ותיקון כוחות נפש באדם ובעולם. הדרכה מעשית להשגת הגאולה הפרטית
igeret-geula-b5