ספר המסע אל צדיקי עולם

PrintEmail

מדריך רוחני לנוסע אל צדיקי החסידות הראשונים.
דרך רבי לוי יצחק מברדיטשוב ורבי נתן מנמירוב בברסלב ורבי נחמן באומן ועד ציונו הבית מדרשו של אור שבעת הימים מורנו הבעל שם טוב.

מסלול המסע הנפשי הרוחני: באומן אצל רבי נחמן – הכנעה. בברסלב אצל רבי נתן – הבדלה. במזיבוז אצל הסבא רבי ישראל בעל שם טוב – המתקה.
מלווה במפות, תמונות, תורות, תפילות, הדרכות נפשיות ורוחניות עם המשימה הנפשית שבכל מקום בכל רגע מרגעי המסע.

עם קונטרס פדיון נפש...

חובה לכל יציאה לקברות צדיקים
 

45 ₪

מוצרים נוספים

אהבת עולם אהבתיך | הספר השני

book-cover-mockup-design5

חדש!!! ספר המשך על הרב יוסף שוורץ זצ"ל - הסבא מנתניה עם סיפורים חדשים עדויות ותורת של הסבא.

במדבר | בעל שם טוב על פרשות השבוע

במדבר | בעל שם טוב על פרשות השבוע

חדש!!! ביאורי מורנו הבעל שם טוב בקדוש על פרשות השבוע, המלמד אותנו לקרוא וללמוד את התוה"ק בתוכינו ושכל התורה כולה מדריכה אותנו גם בתוך נפש האיש הישראלי פנימה


יחידות
סל הקניות ריק

הרשמת חברים

"אין שום מציאות בלתי השם יתברך"