"אין שום מציאות בלתי השם יתברך"

 

 

 

 

"אין שום מציאות בלתי השם יתברך"