"בכל תנועה - שם אלופו של עולם"

 

 

 

 

"בכל תנועה - שם אלופו של עולם"