וילך כך מאות לאות עד שישכח מהגופניות שלו

 

 

 

 

בתפילה צריך לשום כל כוחו בהדיבורים שמדבר, וילך כך מאות לאות עד שישכח מהגופניות שלו. ויחשוב שהאותיות מצטרפים ומתחברים זה עם זה, וזהו תענוג גדול":
"והוא סוד אלהותו יתברך: מְלֹא כָל הָאָרֶץ כְּבוֹדוֹ {ישעיה ו ג}, שהארת אור אין סוף מתפשט הארתו עד נקודת התהום"