לא לזנות אחר החיקויי
שיעור שנתן הרב סטבסקי שליט"א למדריכי "הזולה של חצרוני"

הרשמת חברים

יכנוס בתוך התיבה שמתפלל עם כל גופו ולבבו ומחשבתו