לא לזנות אחר החיקויי
שיעור שנתן הרב סטבסקי שליט"א למדריכי "הזולה של חצרוני"

הרשמת חברים

"בכל תנועה - שם אלופו של עולם"