הרב דניאל הכהן סטבסקי
ספר אגרת הגאולה ב' פרק ט"ז עמוד תס"א
יום ראשון | ו' ניסן | תשעג
 

הרשמת חברים

וילך כך מאות לאות עד שישכח מהגופניות שלו