הרב דניאל הכהן סטבסקי

יום ראשון I כח בכסלו I חנוכה תשע"ד

הרשמת חברים

יכנוס בתוך התיבה שמתפלל עם כל גופו ולבבו ומחשבתו