הרב דניאל הכהן סטבסקי
מהספרים: אגרת הגאולה א' מעמ' קל"ה ואגרת הגאולה ב' מעמ' תס"א
יום ראשון | ו' ניסן | תשעד
 

הרשמת חברים

וילך כך מאות לאות עד שישכח מהגופניות שלו