ברכת הרב דניאל הכהן סטבסקי לשנה החדשה

תשעה

 
 

הרשמת חברים

יכנוס בתוך התיבה שמתפלל עם כל גופו ולבבו ומחשבתו