האור הגנוז שבנרות חנוכה | חנוכה | תשעו

 

הרשמת חברים

יכנוס בתוך התיבה שמתפלל עם כל גופו ולבבו ומחשבתו