ספר אגרת הגאולה ח"ב פרק יג וטז עמ' תסב והלאה

 

הרשמת חברים

וילך כך מאות לאות עד שישכח מהגופניות שלו