ספר אגרת הגאולה ח"ב פרק יג וטז עמ' תסב והלאה

 

הרשמת חברים

"ישראל הם הקיום של כל העולמות"