הרב דניאל הכהן סטבסקי
רמב"ם הלכות אמונה פ"ב הלכה א-ב
יום ראשון | ב' חשון | תשעה