הרב דניאל הכהן סטבסקי
רמב"ם הלכות אמונה פ"ב הלכה ג-ד
יום ראשון | ט' חשון | תשעה

 
 
 
 
 

הרשמת חברים

יכנוס בתוך התיבה שמתפלל עם כל גופו ולבבו ומחשבתו