הרב דניאל הכהן סטבסקי
רמב"ם הלכות דעות פ"ב הלכה ה-ו
יום ראשון | כו' שבט | תשעה