הרב דניאל הכהן סטבסקי
רמב"ם הלכות דעות פרק ג ה"ב
יום ראשון | יג' אייר | תשעה

הרשמת חברים

יכנוס בתוך התיבה שמתפלל עם כל גופו ולבבו ומחשבתו