הרב דניאל הכהן סטבסקי | פינת פסקי בית הדין הר ציון | שמיטה מדאורייתא

הרשמת חברים

יכנוס בתוך התיבה שמתפלל עם כל גופו ולבבו ומחשבתו