הרב דניאל הכהן סטבסקי | קיום מצוות "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" | יב' חשון תשעה 

 

הרשמת חברים

יכנוס בתוך התיבה שמתפלל עם כל גופו ולבבו ומחשבתו