הרב דניאל הכהן סטבסקי
ספר צוואות מריב"ש שער ז'
יום ראשון | יד' אב | תשעג