הרב דניאל הכהן סטבסקי
ספר צוואות הבעש"ט שער מ"ג-מ"ו
יום ראשון | יא' שבט | תשעד