הרב דניאל הכהן סטבסקי
ספר צוואות הבעש"ט שער נ"ב הנהגה ג-ד
יום ראשון | יח' סיון | תשעד