ספר צוואות הבעש"ט שער ס"ה
יום ראשון | כז' טבת | תשעה