ספר צוואות הבעש"ט שער ס"ה הנהגות ח-י"א
יום ראשון ג' אדר | תשעה