הרב דניאל הכהן סטבסקיספר צוואות הבעש"ט שער עה | כח' תשרי תשעה