כוח הבחירה | ספר צוואות הבעש"ט שער קיד | הרב סטבסקי | בית הבעל שם טוב