המגיד פוגש לראשונה את הבעש"ט

ספר חיי הבעש"ט קונטרס מאירת עיניים אות ז