נסיונות המגיד עם הבעש"ט

ספר חיי הבעש"ט קונטרס מאירת עיניים אות ט - י