סוד ההתבודדות

ספר חיי הבעש"ט קונטרס מאירת עיניים אות כ