אמונת הבעש"ט

ספר חיי הבעש"ט קונטרס מאירת עיניים אות כד - כו