חזן של הבעל שם טוב

כ' תמוז תשעז | ספר חיי הבעש"ט קונטרס מאירת עיניים אות כז