להביא לימות המשיח ובניית בית המקדש

ז' אב תשעז | ספר חיי הבעש"ט קונטרס מאירת עיניים אות נט ועח