הבעש"ט מקדש את עצמו בקדושת ארץ ישראל

הבעש"ט מקדש את עצמו בקדושת ארץ ישראל | הרב סטבסקי | בית הבעל שם טוב