מי היה הבעל שם טוב

 

 

 

שו"ת בית הבעל שם-טוב

איגרת הגאולה א'

השאלה:

מי היה הבעל שם טוב ?  מתי נולד? איפה חי ? מה היה תפקידו ? מתי נפטר ?