לימוד מסודר לספר איגרת הגאולה

 

 

 

 

איגרת הגאולה א'

השאלה:

האם יש לימוד מסודר – יומי, שבועי, או חודשי לספר איגרת הגאולה?