מהו חלק התנאים/הבירורים/הייחודים והעליות ?

 

 

 

איגרת הגאולה א'

השאלה:

מהו חלק התנאים ? חלק הבירורים ? חלק הייחודים והעליות ?