כתבים של הבעל שם טוב שעומדים לצאת

 

 

 

איגרת הגאולה א'

השאלה:

האם יש "באוצר כתבי הבעל שם טוב" כתבים של הבעל שם טוב שעומדים לצאת לאור שעדיין לא נראו בעולם ?