הבעל שם טוב הקדוש הוא המקור

 

 

 

השאלה:

הבעל שם טוב הקדוש הוא המקור. מדוע בתורת ברסלב ובתורת חב"ד ובכל החסידויות אין אזכור נאות ופרקי לימוד מסודרים ואפילו זהים לבעל שם טוב ?
הרי הוא אחד ומאחד את כולם.