נשא דברים במעמד ההתחזקות לרגל 30
יום לזכרו של הרב אהרון פרץ סטבסקי זצ"ל
הרב אברהם מיכאל הלפרין שליט"א
רבה של השכונה הגבעה הצרפתית, ירושלים