האם יש קשר ישיר או עקיף בעניין התבודדות  בין רבי נחמן לבעל שם טוב הקדוש ?

 

 

 

 

איגרת הגאולה א'

השאלה:

האם יש קשר ישיר או עקיף בעניין התבודדות  בין רבי נחמן לבעל שם טוב הקדוש ?