שיעורים אחרונים

 

מתורת הבעל שם טוב

 
הרב דניאל הכהן סטבסקי
ספר צוואות הבעש"ט שער י"ד וט"ו
יום ראשון | יא' תשרי | תשעג

חדשות בבית הבעל שם טוב

הרשמת חברים

העולם עומד במדרגות הרוממות