שיעורים אחרונים

 

מתורת הבעל שם טוב

 
הרב דניאל הכהן סטבסקי
ספר צוואות הבעש"ט משער לג-לה
יום ראשון | יד' כסלו | תשעד
 

חדשות בבית הבעל שם טוב

הרשמת חברים

"בכל תנועה - שם אלופו של עולם"