שיעורים אחרונים

 

מתורת הבעל שם טוב

 
הרב דניאל הכהן סטבסקי
ספר צוואות הבעש"ט סוף שער נ"ב ונ"ג
יום ראשון | ח' תמוז | תשעד
 

חדשות בבית הבעל שם טוב

הרשמת חברים

"ישראל הם הקיום של כל העולמות"